Årsmøte i Presseveteranene nasjonalt

Årsmøtet i Presseveteranene nasjonalt er avviklet i ryddig orden med Tore Sjølie som ordstyrer. Møtesalen på Havblikk hotel Båly var stapp full. Tre styremedlemmer ble takket av, og tre nye ble ønsket velkommen i landsstyret. Tore Sjølie gjenvalgt som leder og Bjørn Davidsen som forretningsfører. Nye i styret ble Randi Bjørlo og Morten Wang. Varamedlem Arvid Christensen ble også gjenvalg mens Hillde Hovik ble ny vara til styret. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Neste års landsmøte vil bli avholdt i Oslo, der Oslo og Akershus-klubben står som vertskap.

På nettsiden til Presseveteranene nasjonalt finner du bilder og omtaler både av årsmøtet og alt det sosiale. 

Del denne siden