Del denne siden

Her finner du oss:

Fra venstre rundt bordet: Liv Taasen, Tore Sjølie, Svein Ola Hope, Marit Bødtker, Jan Øyvind Helgesen, Harry Cleven. Foto: Marit Aschehoug

Fra venstre rundt bordet: Liv Taasen, Tore Sjølie, Svein Ola Hope, Marit Bødtker, Jan Øyvind Helgesen, Harry Cleven. Foto: Marit Aschehoug

Epost:     presseveteranene@gmail.com

Nettside:   www.presseveteraner.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1260720224337175

Styret: 

Leder:   Svein Ola Hope, sohope@online.no, tlf.: 91535056

Nestleder: Jan Øyvind Helgesen, jan.helgesen2001@gmail.com 

Sekretær:  Marit Aschehoug, maritaschehoug@gmail.com, tlf.; 90066527 

Kasserer:  Anicken Skogseth anicken.skogseth@gmail.com  tlf 99513227

Styremedlem:  Harry Thomas Cleven, harry.cleven@gmail.com 47634162 

Varamedlem 1: Liv Taasen, ltaasen@online.no , tlf.: 95965936

Varamedlem 2:  Tore Sjøli,   tore-sj@online.no , tlf. 91663999