Kontingent og turbetaling må skje innen fristen for å være gyldig: 

Konto 0530.27.34374 –

”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Anicke Juell Skogseth 

I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå hva beløpet gjelder samt medlemsnavn og eventuelt ledsagernavn. Dette er meget viktig, fordi vi må kunne se hva og hvem beløpet gjelder for.

På utflukter kan du som medlem ta med én ledsager, som betaler pris spesifisert for hver enkelt tur.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.

Del denne siden