Del denne siden

Her finner du oss:

Epost:  presseveteranene@gmail.com

Nettside:

www.presseveteraner.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1260720224337175

Styret: 

Leder:   Svein Ola Hope,  sohope@online.no, tlf.: 91535056

Nestleder: Jan Øyvind Helgesen, jan.helgesen2001@gmail.com 

Sekretær:  Marit Aschehoug, maritaschehoug@gmail.com, tlf.; 90066527 

Kasserer:  

Styremedlem:  Harry Thomas Cleven, harry.cleven@gmail.com 47634162 

Varamedlem 1: Liv Taasen, liv.taasen@gmail.com , tlf.: 95965936

Varamedlem 2:  Tore Sjølie,   tore-sj@online.no , tlf. 91663999